بررسی فقهی شرط قبض در وقف
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : موسی کمالی