بررسی فقهی شرط قبول در وقف
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : علیرضا نجفی