بررسی فقهی «مایجوز التیمم به»
20 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : محمد جواد مسلمی